วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส

        ผู้ที่เริ่มต้นฝึกกรรมฐานก็มักจะชอบเสาะหาข้อมูล คำสอนของตรูบาอาจารญ์ที่เราเคารพ คิดได้ดังนั้นจึงรีบไปเสาะหาเจอไฟล์เสียง เรื่อง จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส
ของหลวงตามหาบัวที่เด็กหน้าวัด ได้นำมาลงไว้ พร้อมกับ วัดป่ากรรมฐาน ได้นำคำสอนของหลวงตามหาบัวมาไว้ที่เว็บ จึงถือโอกาสรวบรวมมาไว้ที่ นี่ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
อย่าดูจิตคนอื่น หลวงตามหาบัว
เราอย่าดูจิตคนอื่น
ให้ดูจิตของเราที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายนี้ 
มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีใหม…..ไม่เคยมี

คิดปรุงวันยังค่ำ……เพลินคิดวันยังค่ำ
ไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลย
สำคัญมั่นหมายอันใดกับอารมณ์ใดก็ตาม
ขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้ว
มันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน

เพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่า…แก่ คำว่า…ชรา…คร่ำคร่า
จะต้องมีเกิดมีตายไปเรื่อยอย่างนี้

เพราะธรรมชาติกิเลสอันนี้ไม่เคนมีคำว่า..ชรา..คร่ำคร่าลงไป
แม้กฏ อนิจฺจํ ของธรรมท่านว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอน ถือเป็นตัวของตัวไม่ได้

แต่เรื่องของกิเลสจะแปร…ก็แปรไปเพื่อกิเลส
เป็นทุกข์ก็เพราะ…กิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์
ว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อ ๆ ด้าน ๆ ที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่
ทั้งๆ ที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่นั้นแล
นี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถ…มันเป็นได้อย่างนี้ ดูหัวใจเราก็รู้
ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาองค์หลวงตาพระมหาบัว “จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส” เทศน์เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ก้อยลูกศิษย์แม่ชีทศพร
ผู้เขียน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Dreamhost customer review